MEYA yeTheku uKhansela Zandile Gumede, yazisa zonke izakhamizi zeTheku namaphethelo ngendumezulu yombukiso wamabhizinisi – iRegional Business Fair ohlelwe uMasipala ozobe useHammarsdale Mall ngomhlaka 25 kuya ku 27 Meyi.

Umeya uGumede umema bonke osomabhizinisi, iminyango kahulumeni, izinhlaka ezizimele abanesifiso sokukhangisa ngamabhizinisi nangemikhiqizo yabo ukuba babhalisele ukukhangisa kwiRegional Business Fair ezobe iseHammarsdale ungakashayi umhlaka 16 May.

Ama Regional Business Fairs ayinkundla yokuthuthukisa amabhizinisi nokuthi amabhizinisi athole ulwazi lokukhulisa amabhizinisi abo.

AMAFOMU OKUBHALISA AYATHOLAKALA emahhovisi akwa Business Support aku 7th floor Embassy building, kumaSizakala Centres, emahhovisi amakhansela,  kwi website kaMasipala ethi:www.durban.gov.za kanti ungawathola nange email: fezile.nzuza@durban.gov.za

Ngemininingwane ephelele ungashayela le nombolo 031 311 4500

UNGAPHUTHELWA YI-REGIONAL BUSINESS FAIR YASEHAMMARSDALE EMHLAKA 25-27 MEYI

SIGUBHA IMINYAKA ENGU 20 YEMPUMELELO