U-Mhleli Omkhulu weLANGA, uMnu Philani Mgwaba ongowokudabuka khona lapha KwaZulu Natal , osemnkantshubomvu kwezokuhlelwa kwamaphephandaba esizulu nawesingisi. Ube ngumhleli wokuqala wephephandaba lesiZulu iSolezwe ngowezi-2002. UMnu Mgwaba uke waphathala maphephandaba alandelayo njengomhleli: iPretoria News, iSunday Tribune neThe Mercury wonke angaphansi kwenkampani i-Independent Newspapers. Eminyakeni emithathu nengxenye edlule, ubeyinhloko yeTimes Media, (manje esibizwa ngeTisoBlackstar Pty Ltd) KwaZulu-Natal- amanye amaphephandaba ayoyiSunday Times, yiBusiness Day neSowetan.   Ube ngumhleli omkhulu weSowetan neSunday World, abuye futhi abe ngumqondisi we-Tiso Blackstar Pty Ltd – ephethe la maphephandaba. Kulo nyaka ka2018 uqale kwiphephandaba ILANGA Newspaper njengo mhleli omkhulu (Chief in Editor).

 Uthole iziqu zeBA kwiHistory ne-African Politics e-University of South Africa nezeMaster’s kwi-

Classical Culture,  eStellenbosch University, eWestern Cape.